Systémové lisovacie prstence, systémové lisovacie reťaze