Vrátiť Vrátiť

Viega Smartpress

Popis systému

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením s viacvrstvovými rúrkami pre inštalácie pitnej vody a vykurovania. Preskúšané podľa pracovného listu DVGW W 534.

Lisované spojky

Bezpečné a rýchle spracovanie bez kalibrovania koncov rúr vďaka lisovacej technológii bez O‑krúžka vo všetkých rozmeroch. Prúdovo priaznivé polomery a nepatrné zúženia prierezu sa starajú o minimálne straty tlaku. Toto umožňuje menšie dimenzovanie inštalácií pitnej vody a redukuje objem vedenia.
SC‑Contur
Všetky veľkosti s SC‑Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri skúške tesnosti okamžite odhalené.
Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti s plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

 • Zobraziť viac
  Označenie
  Zelený bod na lisovanom pripojení

  Rúry
  Tvarovo stabilné kompozitné rúrky d 16 – 63 vo variantoch: holá, v ochrannej rúre a predizolovaná pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu

  Rozmery/materiál
  d 16 – 63
  Oblúky, T-​kusy a spojky z ušľachtilej ocele 1.4401
  Lisované spojky so závitovou prípojkou a redukčné kusy z červeného bronzu CC499K

  d 16 – 25
  Oblúky, T-​kusy, spojky a rozdeľovače z PPSU iba pre inštalácie pitnej vody a vykurovania

  Oblasti použitia
  Pitná voda
  Vykurovanie

  Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

  Prevádzkové podmienky
  Inštalácie pitnej vody
  • Prevádzková teplota max. 70 °C
  • Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa
  Inštalácie vykurovania
  • Prevádzková teplota max. 80 °C
  • Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

  Zmiešané inštalácie sú prípustné nezávisle od smeru toku.

  Upozornenia
  Lisovaci spojovací systém Smartpress je vhodný na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988‑200 a EN 806‑2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502‑1 a DIN 50930‑6. V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega.
  Systémové komponenty treba chrániť pred vysokými koncentráciami chloridu tak zo strany média, ako aj vonkajších vplyvov.
  Používanie originálnych dielov Viega – montáž dielov od iných výrobcov nie je dovolená.

  Použitie lisovacích nástrojov
  Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

  Technické údaje
  Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na webových stránkach viega.sk, v sekcii K stiahnutiu.
Naša webová stránka využíva súbory cookie s cieľom vytvorenia používateľsky priateľského rozhrania tejto webovej stránky, jej vylepšenia a prijímania štatistických údajov. Na vytváranie používateľských profilov súbory cookie nepoužívame. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov