Viega Megapress S v dimenziách od 3/8 do 2 palcov

Výhody spracovania systému Megapress S sú odteraz dostupné aj v malých rozmeroch potrubia 3/8 až 2 palce - ideálne napríklad pre systémy diaľkového vykurovania po vstupe do budovy.

Viega rozšírila potrubný systém Megapress S o dimenzie od 3/8 do 2 palcov. Teraz možno teda novo lisovať aj hrubostenné oceľové rúry v diaľkovom rozvode tepla a tiež v lokálnych rozvodoch vnútri budov. Lisovacie spojky môžu byť vo vnútri budov použité pre primárne aj sekundárne okruhy a to s priamym i nepriamym prípojom. Tvarovky sú vybavené kruhovým tesniacim prvkom FKM, ktorý je vhodný pre použitie pre vyššiu teplotnú záťaž do +140 ° C a tlak do 16 bar.

Pre ľahké odlíšenie od ostatných spojok sú tvarovky Megapress S s FKM krúžkom od ostatných odlíšené bielu značkou a písmenami FKM. V sortimente nájdete aj špeciálne komponenty ako zástrčnú tvarovku s tesnením na plochu alebo prírubu PN 25/40.

Užívanie schválené skúšobným ústavom NRW

Skúšobný ústav MPA NRW v Dortmunde vydal pre tvarovky Megapress S s tesniacim krúžkom FKM v rozmeroch 3/8 až 2 palca Osvedčenie podľa pracovného listu AGFW FW 524 potvrdzujúce vhodnosť použitia v diaľkových rozvodoch tepla vo vnútri budov. Navyše Viega nechala preskúmať vplyv dlhodobého užívania a starnutie materiálu u Výskumného inštitútu pre diaľkové rozvody tepla (FFI) v Hannoveri a tesniaci krúžok u skúšobného laboratória Richter. Okrem toho je systém certifikovaný podľa TÜV a VdS.

Sortiment Megapress a jeho výhody

Studená lisovacia technika potrubných systémov Megapress, Megapress S a Megapress S XL razom urobila z inštalácií hrubostenných oceľových rúr ekonomickú a bezpečnú záležitosť. V závislosti na dimenziách možno touto technikou ušetriť oproti bežnému zváraniu až 80% času bez rizika vzniku požiaru a tiež v prípadoch, keď sa v potrubí ešte nachádzajú zvyšky vody. Obzvlášť pri priemyselných aplikáciách táto výhoda naberá na význame. Ďalšími aspektmi, ktoré hovoria pre túto techniku práce, je nedostatok odborných pracovných síl, lokácia a prevedenie zákazky. Všetky výhody systému Megapress nájdete v prehľade nižšie. Vpravo na stránke potom ďalšie informácie a odkazy k súvisiacim témam.

VÝHODY VIEGA MEGAPRESS S

  • Hospodárnosť: u dimenzií od 3/8 do 2 palcov ušetríte až 60% času počas montáže oproti bežnému zvárau.
  • Absolútna protipožiarna bezpečnosť, u studenej lisovacej techniky sa vyhnete nielen ohňu ale aj splodinám dymu.
  • Nemusíte počítať s ďalším časom potrebným na dodržanie všetkých protipožiarnych predpisov.
  • Tesniaci krúžok FKM pre prevádzkove teploty až do 140°C.
  • Bezpečnostná poistka Viega SC-Contur u všetkých tvaroviek. Omylom neslisované miesta sa viditeľne prejavia počas tlakovej skúšky.
  • Univerzálne použiteľné: Lisovanie hrubostenných oceľových rúr v menovitých rozmeroch od 3/8 do 2 palcov, bez ohľadu na to, či je rúrka bezšvová, zvarená, čierna, pozinkovaná alebo ošetrená epoxidovou živicou.