Vlisovacia prípojka systému Megapress

Priame pripojenie za dve minúty. Oceľové rúry sú synonymom dlhej životnosti a robustnosti. Ale čo keď sa v existujúcej inštalácii má dodatočne vytvoriť ďalšia prípojka? Vďaka vlisovacej prípojke Viega je teraz rýchlo, efektívne a pohodlne možné to, čo bolo doteraz len náročne realizovateľné.

Vlisovacia prípojka Megapress je skutočným riešením problémov pri vytváraní dodatočných prípojok do existujúcej inštalácie oceľového potrubia. Na tento účel možno pomocou vhodnej súpravy kompletného náradia bez zložitých príprav navŕtať hrubostenné oceľové rúrky a vtlačiť do nich novú prípojku. Potrebujete k tomu len bežnú vŕtačku a lisovací nástroj Viega (okrem Picco).

Až o 80 % rýchlejší

Oproti zváraniu možno pri vytváraní odbočky pomocou vlisovacej prípojky docieliť časovú úsporu až o 80%. Fyzická záťaž remeselníka je podstatne nižšia a iba po dvoch minútach je spoj medzi rúrkou a prípojkou vďaka profilovým tesniacim krúžkom trvalo tesný.

Čistá záležitosť

Vsadenie novej prípojky do oceľovej rúrky nie je len jednoduché, ale aj čisté. Na držiak sa môže pripevniť priemyselný vysávač, takže sa priamo odsávajú špony vznikajúcimi vŕtaním otvoru.

Žiadne zváranie, žiadny problém

Lisovacia technika za studena jednoznačne vyhráva nad zváraním. Výhody presviedčajú: žiadne nebezpečenstvo požiaru, žiadny dym, odpadá požiarna hliadka a doba chladenia spojených miest.

Šetrí miesto i náklady

Vlisovacia prípojka je finančne aj priestorovo úsporné riešenie pre dodatočnú inštaláciu novej prípojky. Potrubie sa iba navŕta a nemusia sa kompletne rozpojovať, ako napr. pri montáži T-kusov. Vlisovaciu prípojku tak možno bez problémov použiť aj na ťažko prístupných miestach.

Rýchlo a bezpečne po celú dobu

Rýchlosť a efektivita vlisovacej prípojky sa neprejaví iba počas inštalácie, ale aj pred inštaláciou a po nej. Pomocou polohovacej pomôcky sa podstatne zjednoduší riadne vyrovnanie vlisovacej prípojky na rúre. Zabezpečená je tým vyššia miera spoľahlivosti. Vďaka studenej technike lisovania nie je pri inštalácii prípojky problémom ani ešte vytekajúca voda z potrubného systému. Čakacie doby a prevádzkové výpadky systému sú tak obmedzené na minimum. Lisovacie prípojku možno ihneď naplno používať.

Vlisovacia prípojka Megapress nie je určená pre inštalácie plynu.

Megapress-vlisovacia prípojka