Imprint

Kontaktné miesto pre Českú a Slovenskú republiku:

Viega s.r.o.
Zdíkovská 61/3030
150 00 Praha 5
IČO: 26740419
DIČ: CZ26740419

Provozovna:
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Tel. 00420-595 054 933
Mail: info@viega.sk

Registrácia: Mestský súd v Prahe, oddiel C, č. složky 90803
Bankové spojenie: Deutsche Bank AG, pobočka Praha
Organizačná složka, č. ú. 3108900004/7910

Zodpovedná osoba: Ing. Ivan Androník, konateľ