Pitná voda

Robíme všetko

pre každú kvapku pitnej vody.

Spoločnosť Viega chce chránit najdôležitejšiu zo všetkých potravín, pitnú vodu. Zachovanie kvality pitnej vody je jednou z našich základných kompetencií. Nie len našimi kvalitnými potrubnými systémami, vyrobenými z rôznych materiálov, ale aj inovatívnymi riešeniami a nápadmi prispievame k udržaniu kvality pitnej vody.

Náš tematický portál Hygiena pitnej vody sa venuje veľkej zodpovednosti, základom a výzvam v oblasti zachovania kvality pitnej vody. 

Staráme sa o kvalitu pitnej vody. Systematicky a efektívne.