Normy a predpisy

Pokiaľ sú v návodoch na použitie Viega uvedené normy a predpisy, platia prednostne pre Nemecko / Európu. Normy a predpisy sú súhrnne uvedené v prehľade na začiatku návodu na použitie.

Často platí mnoho doplňujúcich alebo alternatívnych národných predpisov. Tieto národné predpisy nie sú v návode na použitie uvedené, ale – s cieľom o dosiahnutie maximálnej možnej aktuálnosti – sú zhromaždené v tomto dokumente a porovnávané s predpismi platnými v Nemecku.