Normy a predpisy

Pokiaľ sú v návodoch na použitie Viega uvedené normy a predpisy, platia prednostne pre Nemecko / Európu. Normy a predpisy sú súhrnne uvedené v prehľade na začiatku návodu na použitie.

Často platí mnoho doplňujúcich alebo alternatívnych národných predpisov. Tieto národné predpisy nie sú v návode na použitie uvedené, ale – s cieľom o dosiahnutie maximálnej možnej aktuálnosti – sú zhromaždené v tomto dokumente a porovnávané s predpismi platnými v Nemecku.

 

Naša webová stránka využíva súbory cookie s cieľom vytvorenia používateľsky priateľského rozhrania tejto webovej stránky, jej vylepšenia a prijímania štatistických údajov. Na vytváranie používateľských profilov súbory cookie nepoužívame. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov