Odbornosť v digitálnom stavebníctve

Plánujeme digitálne a konáme udržateľne

Inštalujeme tepny života do budov zajtrajška – a všetko plánujeme digitálne. Nemôžeme budovať budúcnosť pomocou stavebných praktík z minulosti. Robiť veci starým spôsobom je zložité a neefektívne, bez ohľadu na štandardy udržateľnosti moderného sveta. Myslíme holisticky a neplánujeme len priestory, naším cieľom je vytvoriť miesta pre život. Naše plánovanie staviame na kľúčových prvkoch ako je zdravie, pohodlie, energetická úspora a bezpečnosť.

Digitalizácia nám v tom pomáha. Výsledky sú prínosom pre všetkých, ktorí sa podieľajú na výstavbe a každodennej prevádzke budovy, a tiež pre ľudí, ktorí v nej žijú. Vďaka digitalizácii je výstavba a prevádzka budov bezpečnejšia, efektívnejšia a udržateľnejšia. A vďaka digitálnemu staviteľstvu sú naše životy zdravšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie.

 

Každá stavba začína plánom

Výstavba je dnes predovšetkým o vyvarovaní sa chýb, kalkulácii nákladov s presnosťou na korunu, maximalizácii priestoru a prispôsobení stavby zákazníkovi. Staviame pre budúcnosť a definujeme udržateľné štandardy pre všetko, čo robíme. Napríklad v Nemecku majú byť všetky budovy do roku 2045 klimaticky neutrálne. A ostatné krajiny na seba s podobnou legislatívou nenechajú dlho čakať. Digitalizácia a metódy, ako je Informačný model budovy (BIM), nám umožňujú plánovať systémy s ohľadom na udržateľnosť a efektivitu, a to hneď od začiatku, pričom digitálny model budovy bude využitý v celom jej životnom cykle.

BIM umožňuje navrhnúť plán založený na koordinovanom modeli budovy, zlúčiť a analyzovať všetky projektové informácie a dáta pred začatím výstavby. Táto metóda nám tiež pomáha zaistiť, aby všetky strany zapojené do výstavby mali vždy prístup k rovnakým informáciám. Prostredníctvom tohto integratívneho plánovania a digitálnych sietí vyvíjame výukový systém, ktorý je možné prispôsobiť požiadavkám akéhokoľvek stavebného projektu. To je dôvod, prečo sú všetky naše systémy Viega teraz pripravené na BIM.

Tento posun tiež mení spôsob, akým pracujeme v spoločnosti Viega: ako inovačný líder v našom sektore stále viac preberáme úlohu sprievodcu v digitálnej a udržateľnej výstavbe. A to je presne v súlade s našou víziou – pretože inštalujeme tepny života do budov zajtrajška.

 

Keď premýšľame a jednáme digitálne, môžeme plánovať aj svoj úspech. Digitálne projektovanie budov vnímame ako míľnik na ceste k budúcnosti stavebníctva. Priemyselné, verejné a súkromné zákazky vyžadujú projekty založené na BIM. Naším cieľom je teda urobiť tieto metódy súčasťou každodennej praxe a integrovať všetky naše znalosti a skúsenosti do tejto novej metódy.

Ulrich Zeppenfeldt, viceprezident Global Service & Consulting, Viega GmbH & Co. KG

Ulrich Zeppenfeldt je vo Viega zodpovedný za metódy digitálneho staviteľstva. Pôsobí aj ako odborný konzultant spoločnosti a radí zákazníkom Viegy v oblasti digitálnej výstavby metódou BIM.