Motorom poháňané súpravy s napúšťaním cez odtokové teleso