Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie