Základy kvality pitnej vody

Čistá pitná voda:

nie je to vždy samozrejmosť.

Vlažná, stagnujúca voda je živnou pôdou pre baktérie. Pitná voda v budovách preto musí mať správnu teplotu a musí byť umožnený jej neustály tok, aby bola zaručená správna hygiena. Preto je nevyhnutné odborné plánovanie, projektovanie a inštalácia systému pitnej vody. A rovnako dôležitá je aj bezchybná prevádzka a vysoká kvalita potrubných materiálov. Základom všetkého je tzv. kruh vzájomného pôsobenia na kvalitu pitnej vody.

Vysoká kvalita pitnej vody začína plánovaním a výberom vhodného materiálu.