125 rokov spoločnosti Viega

Všetko sa začalo v roku 1899, kedy Franz-Anselm Viegener založil v Attendorne podnik Viega a tým začal tvoriť úspešný príbeh našej spoločnosti. Je to príbeh úzkej spolupráce, zdieľaných hodnôt a skutočného priekopníctva. A dnes z nás robí jedného z lídrov na svetovom trhu inštalačnej techniky.

Stále berieme ohľad na to, čo nás urobilo silnými. Smerujeme vpred za našou víziou s inovatívnou silou a jasnými cieľmi. A staráme sa o to, čo je srdcom Viegy: naši zamestnanci. Ľudia, ktorých nápady urobili z Viegy spoločnosť, ktorou je dnes a bude aj zajtra.

Oslávte s nami toto výnimočné výročie!

Dedičstvo, ktoré nás posilňuje

1 / 10

Viega ako líder v odbore

Pred 125 rokmi sú prvými zákazníkmi susedné pivovary a hostince v Attendorne. V 30. rokoch 20. storočia sa stáva Viega už jedným z popredných dodávateľov vypúšťacích a prepadových ventilov pre umývadlá, drezy a vane v Európe. Druhá polovica 20. storočia je charakteristická predovšetkým inováciami v potrubnej spojovacej technike pre pitnú vodu a vykurovanie. S prvým kompletným systémom pitnej vody sa Viega stáva čoraz viac poskytovateľom systému. Medené lisovacie systémy sú pripravené na sériovú výrobu. Spoločnosť zároveň výrazne investuje do nových lokalít, trhov a zamestnancov. V súčasnej dobe zamestnáva viac ako 5 000 ľudí a je svetovým lídrom na trhu kovových lisovacích systémov.

Viega sa môže obzrieť za veľmi úspešnou históriou. Vďačíme za to našej inovatívnej sile, našim štandardom kvality, ale predovšetkým našim zamestnancom. Naša cesta sa ani zďaleka nekončí. Chceme pokračovať v raste. V Nemecku, v Európe, v USA, v Ázii a na všetkých ostatných trhoch Viega po celom svete.

Anna Viegener and Walter Viegener, predsedníctvo výboru akcionárov, Viega Holding GmbH & Co. KG

V 60. rokoch sa rodina začína medzinárodne rozrastať. V roku 1982 zakladá prvú dcérsku spoločnosť vo Francúzsku. Dnes má Viega 24 vlastných obchodných dcérskych spoločností na štyroch kontinentoch.

V roku 1999 rodinný podnik vstupuje na severoamerický trh. Kúpou Vanguard Group v roku 2005, amerického výrobcu plastových potrubných systémov, podnik naďalej rastie. O štyri roky neskôr sa začína výstavba nového výrobného centra v McPherson v Kansase. V roku 2019 Viega konečne postaví novú americkú pobočku v Broomfielde, Denver, Colorado, vrátane moderného seminárneho centra. Presun na východné pobrežie USA nasleduje v roku 2023. So svojím najmodernejším Experience Center v New Yorku vytvára Viega medzinárodnú základňu vzdelávania a predávania znalostí.

V roku 2013 Viega expanduje do Ázie: v čínskom Wuxi, asi 100 kilometrov severozápadne od Šanghaja, stavia nový závod. Vyrábajú sa tam najmä lisovacie systémy Zhilian a Cleverpress určené špeciálne pre čínsky trh. O päť rokov neskôr sa Viega dostáva aj do Indie, kde otvára nové výrobné centrum pre predstenovú a odvodňovaciu techniku upravenú špeciálne pre indický trh a v Sanande blízko Ahmedabadu, hlavného mesta štátu Gudžarát.

Dnes má spoločnosť výskumné a výrobné strediská na desiatich miestach po celom svete. Vyváža okolo 17 000 artiklov do 75 krajín, predovšetkým prostredníctvom vlastných predajných organizácií. Vďaka svojim vysokým štandardom kvality a orientácii na služby je Viega pre svoje riešenia známa po celom svete.

Našim srdcom sú ľudia.

Viega je a bude rodinným podnikom. Pocit rodinnej spolupatričnosti z nás robí to, čím sme dnes. Z generácie na generáciu sme tieto naše hodnoty chránili a rozvíjali. Medzi zakladateľskou rodinou a našimi zamestnancami je vytvorené silné a úzke puto. A atmosféra dôvery a spolupráce je pilierom nášho neustáleho rastu.

Našu firemnú kultúru charakterizujú silné hodnoty a jasný postoj. Stojíme si za lojalitou, zodpovednosťou a udržateľnosťou vo všetkom, čo robíme. Pevne veríme, že sa takýto prístup oplatí – pre náš úspech aj pre našich zamestnancov.

Anna Viegener, predsedníčka výboru akcionárov, Viega Holding GmbH & Co. KG

Náš príbeh začal pred 125 rokmi nápadom. A bez šikovných ľudí by sa tento nápad nikdy neuskutočnil. Naši zamestnanci po generácie zásadne prispievali k rastu našej spoločnosti. Za náš úspech vďačíme ich nasadeniu a vášni.

Walter Viegener, predseda výboru akcionárov, Viega Holding GmbH & Co. KG

Inovatívne myslenie nás poháňa vpred

Viega sa na inovácie zameriava už 125 rokov. Našim cieľom je byť vždy o krok vpred a vyvíjať nové riešenia na zabezpečenie hygienického štandardu pitnej vody, zlepšovanie energetickej účinnosti a zvyšovanie komfortu budov. Inovácie sú a zostávajú hnacou silou nášho úspechu.

Claus Holst-Gydesen, predseda predstavenstva, Viega Holding GmbH & Co. KG

Inovácia bola kľúčovým slovom počas celej histórie Viegy. Koncom 80. rokov 20. storočia sme sa zasadili o revolúciu na trhu spojovacej techniky potrubia, ktorá zásadne mení spôsob práce remeselníkov. Vďaka razantnému vývoju medených tvaroviek, rozširovaniu sortimentu o nerezové a oceľové tvarovky, rozširovaniu možných dimenzií, typov potrubí a zdokonaľovaniu možností zaťaženia produktov sme schopní naše technológie a systémy ponúkať pre komplexné budovy, priemyselné závody, lode a komunálne zásobovacie systémy.

Riešenie AquaVip, ponúkané od roku 2020 v niektorých krajinách, jasne ukazuje zmenu nášho poňatia inštalácie pitnej vody v budovách. Náš nový holistický pohľad mení samotnú inštaláciu pitnej vody na systém riadenia hospodárenia s pitnou vodou. Nezameriavame sa iba na hygienu vody, ale aj na udržateľnosť a vysokú energetickú účinnosť.

Z toho všetkého vyplýva zmysel našej 125-ročnej jazdy: Všetky inovácie slúžia jednému účelu - zlepšiť životy ľudí. Pretože naše riešenie nevidíme len ako technické vybavenie budov, ale ako tepny života v budovách zajtrajška.

Preberáme zodpovednosť.

Hodnoty, ktoré nás charakterizujú ako rodinný podnik, berieme vážne. K tomu patrí aj prevzatie zodpovednosti. Udržateľnosť je preto neoddeliteľnou súčasťou našej DNA. Chápeme to v dvoch rovinách: na jednej strane vyvíjame vysoko kvalitné technológie a riešenia, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu vody a energie v budovách a vydržia celé generácie. Podporujeme digitálne staviteľstvo a našich partnerov pri plánovaní a výstavbe udržateľných budov. Na druhej strane sme sa v oblasti udržateľnosti zaviazali k jasným cieľom. Najneskôr do roku 2035 budeme klimaticky neutrálni. Naša stratégia udržateľnosti je v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov.

Zodpovednosť pre nás znamená aj priamu pomoc. S nadáciou Viega chceme tam, kde zanechávame obchodnú stopu poskytovať aj podporu. Preto sme založili neziskovú korporátnu nadáciu, ktorá aktuálne v Indii podporuje projekty na vytvorenie základných podmienok pre zdravý život: čistú vodu, sanitárne zariadenia a hygienu.

 

S nadáciou Viega preberáme zodpovednosť za ľudí, ktorí bojujú s nedostatkom toho najdôležitejšieho – čistej vody. S našou neziskovou firemnou nadáciou podporujeme technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí v postihnutých oblastiach.

Franz Viegener, člen výboru akcionářů, Viega Holding GmbH & Co. KG